Hvad tilbyder vi?

Hos alfanova kan vi tilbyde dig hjælp med følgende:

Proceskonsulent med fokus på at optimere arbejdsgange i virksomheder i dialog med både ledelse og medarbejdere. Trygge og tillidsfulde relationer skaber grobund for varige og succesfulde forandringer af arbejdsgange. Medarbejderne involveres og får ejerskab med processen og løsningerne.

Brugervenlighedsanalyser ved udvikling af ny software med fokus på, at brugernes behov fortolkes til nye funktioner. Brugerens behov opfyldes af de nye funktioner og at udviklerne får implementerbare beskrivelser af funktionerne.

Workshops og foredrag om emner, der er kan hjælpe dig til en bedre hverdag, såsom stresshåndtering og konflikthåndtering. Derudover holder vi også foredrag om, hvordan agil-projektstyring, herunder SCRUM, og hvordan virksomhedsteori kan udbygge og supplere disse styringsmetoder.

Har du spørgsmål eller kommentarer, så kontakt os endelig!