Udvikling af software

Når du udvikler software, er det vigtigt at tage udgangspunkt i brugerens behov og hverdag. Den udviklede software skal understøtte brugerens arbejdsgange og gør det muligt for brugeren at udføre sit arbejde hurtigere, nemmere og med færre fejl.

Brugeren bedes beskrive de processer, som varetages af et eksisterende IT-system eller som er manuelle i dag. Udfordringen er, at hverken eksisterende eller manuelle arbejdsgange blot skal oversættes til et nyt system. Et nyt system har andre muligheder og begrænsninger end det tidligere system og de manuelle arbejdsgange. Derfor skal arbejdsgange ikke blot oversættes, men fortolkes. Arbejdsgangen i det nye IT-system forløber anderledes end før, men arbejdsgangen opleves som værende den samme for brugeren.

At fortolkning fremfor oversættelse kræver en grundlæggende forståelse af de nuværende arbejdsgange og fundamentet i det nye IT-system. Vi tilbyder hjælp med at fortolke de relevante arbejdsgange og teste brugervenligheden af det nye IT-system.

Udvikling af software

Vi tilbyder hjælp med at udvikle IT-systemer, så det understøtter brugerens arbejdsgange. Vi kan hjælpe med at designe brugerflade og sikre, at bruger og udvikler forstår hinanden. Det betyder, at brugerne får løst deres behov og udviklerne får implementerbare beskrivelser af nye funktioner.

Vi kan enten tilbyde selv at udvikle software eller hjælpe dig med at finde nogen, der kan. I begge tilfælde sørger vi for, at dit nye IT-system bliver den bedst mulige løsning.

Eksempler

Rejseberegner: Programmet gjorde det muligt for Risskov Travel Partner at lave flere tilbud på kortere tid. Du kan læse mere om Risskov Travel Partners erfaring med Rejseberegner her.

Åbneatelierdøre Silkeborg: Plugin, der automatisk trækker data fra eksternt medlemssystem. Kunstnerne får en flot præsentationsside. Se det online katalog her.

Kom og Dans Danmark: Udvikling af hjemmeside, hvor 26 lokalafdelinger nemt kan holde deres egen side opdateret. Integration med eksternt tilmeldingssystem gør det nemt for lokalforeningerne at håndtere lister over tilmeldinger og bestyrelsesmedlemmer. Se siden her.

Analyse af brugervenlighed

Vi udfører test af softwares brugervenlighed. Testen består af tre analyser: grafisk, morfologisk og funktionel analyse. Resultatet af de tre analyser er et overblik over, hvad der bør ændres ved softwaren, så brugeren kan benytte den hurtigere, nemmere og med færre fejl.

Vi udfører test af softwares brugervenlighed. Testen består af tre analyser: grafisk, morfologisk og funktionel analyse.

Grafisk analyse

En grafisk analyse har til formål at finde ud af, om programmets formål og grafiske udtryk understøtter hinanden. Kan brugeren finde rundt i programmet? Er programmets grafiske udtryk konsistent?

Hvis det grafiske udtryk og programmets formål ikke er i overensstemmelse med hinanden, vil brugeren opleve programmet som forvirrende og svært at bruge. Analysens resultat er en vurdering af, om brugeren oplever programmet som imødekommende, sammenhængende og overskuelig. Derudvover fremsætter Alfanova forslag til, hvordan programmets grafiske udtryk kan optimeres.

Morfologisk analyse

En morfologisk analyse fokuserer på, hvor let programmet er at bruge. Er informationen tilgængelig på det tidspunkt og sted, hvor brugeren forventer det? Skal brugeren huske på megen information for at finde rundt i programmet?

Resultatet af analysen er en lokalisering af de elementer i programmet, som gør det sværere at bruge programmet. Elementerne kan enten erstattes, omplaceres eller udbygges, så kompleksiteten falder og brugeren lettere kan benytte programmet til sit formål.

Funktionel analyse

En funktionel analyse tager udgangspunkt i, at brugeren altid har et formål med at benytte programmet. Analysen benyttes til at vurdere, om brugeren kan opfylde sit mål og opnå det ønskede resultat med programmet. Hvis programmet ikke opfylder brugerens behov, så er der ikke overensstemmelse mellem programmets målgruppe, målgruppens behov og programmets opbygning.

Funktionel analyse viser, hvad en bruger kan forvente at bruge programmet til, og om brugerens motivation for at benytte programmet forstærkes eller svækkes af programmets opbygning.