Workshop i konflikthåndtering

Vi tilbyder en workshop i konflikthåndtering. Formålet med workshoppen er at give medarbejderne konkrete værktøjer, som de kan bruge til at håndtere konflikter imellem medarbejdere, mellem medarbejdere og børn og imellem børn..

En konflikt kan nemt gøre arbejdsmiljøet unødvendigt hårdt og nedslidende. Bliver der ikke taget hånd om en konflikt, kan den vokse både børn og medarbejdere over hovedet. Det bliver hurtigt umuligt at se, hvordan konflikten nogensinde vil kunne blive løst. Derfor er konflikthåndtering et vigtigt og nødvendigt værktøj for medarbejderne.

I workshoppen arbejder vi med konkrete værktøjer til at håndtere konflikter udfra to perspektiver: hvordan forebygger jeg en konflikt og hvordan håndterer jeg en konflikt.

Hvordan forebygger jeg en konflikt?

Vi starter med at fokusere på, hvordan vi kan forebygge konflikter. Vores udgangspunkt er, at vi skal komme andre i møde og sammen klarlægge reglerne for, hvordan omgangstonen skal være.

Vi skal finde frem til, hvordan en god dag starter for os hver især. Når dagen starter godt, har vi mere overskud til at håndtere de konflikter, som vil komme i løbet af dagen. Det gælder for både medarbejderne og børnene.

Hvordan håndterer jeg en konflikt?

Det andet perspektiv på konflikter er, hvordan en konflikt håndteres. Vi starter med at beskrive, hvad en konflikt er. Vi tager udgangspunkt i cases fra både jeres og vores faglige liv. Sammen finder vi frem til, hvad det er, der er på spil i en konflikt: Hvordan startede konflikten, hvad er der på spil for parterne og hvordan kommer vi videre?

Vi introducerer konflikttrappen, som er et værktøj til at beskrive, hvordan vi kan optrappe eller nedtrappe en konflikt. Som eksempler bruger vi ordsprog, som vi alle kender betydningen af. De velkendte ordsprog virker som udgangspunkt for de tre konkrete værktøjer, som vi derefter introducerer.

Til sidst fokuserer vi på, hvordan konflikter løses i praksis. Én ting er at have de rigtige værktøjer, en anden ting er at kunne bruge dem i praksis.

Varighed

Workshoppen varer 6 timer. Den kan med fordel deles i to sessioner af 3 timer, som afholdes med ca. 14 dages mellemrum.

I den første session får medarbejderne konkrete værktøjer, som de kan benytte i deres daglige arbejde. I løbet af de 14 dage til den anden session kan medarbejderne afprøve de nye værktøjer.

I den anden session fokuserer vi på, hvordan medarbejderne har benyttet de nye værktøjer. Vi tager udgangspunkt i konkrete konflikter, som medarbejderne har håndteret og snakker om, hvad der gik godt og hvad der ikke gik som ønsket. Afslutningsvis fokuserer vi på, hvad medarbejderne kunne tænke sig at gøre anderledes i en konfliktsituation fremover.