Værdisæt

Vi bygger på vores arbejde på tre værdisæt:

Respekt, åbenhed og nærvær

Når vi møder hinanden, skal vi mødes med respekt for vores forskelligheder. Vi skal være åbne for, at verden kan forstås på en anden måde, end vi selv gør. Vi skal turde at gå tættere på hinanden og være nærværende. Når vi møder hinanden med respekt, åbenhed og nærvær, udvikles vores relation til gavn for os begge.

Indsigt, overblik og kontrol

Hvis vi skal forbedre vores arbejdsgange, kræver det, at vi har indblik i vores arbejdsgange. Vi skal forstå, hvorfor vi gør, som vi gør. Vi skal kende de parametre, som vi kan justere på, så arbejdsgangene tilpasses de skiftende omstændigheder.

Når vi har et indblik i vores arbejdsgange, kan vi løfte blikket for at få overblik over, hvordan vores arbejdsgange indgår i en større produktion. Vi har overblik over, hvordan vi kan ændre vores arbejdsgange til gavn for hele produktionen.

At have indblik og overblik over ens arbejdsgange og produktionen giver mulighed for kontrol. Vi kan kontrollere de parametre, der gør, at både vores egne arbejdsgange og hele produktionen kører optimalt.

Indsigt, overblik og kontrol sikrer, at vi udfører vores arbejdsgange på bedste vis, uden at vi føler os stresset. Det skaber større arbejdsglæde til gavn for både os selv og virksomheden.

Tillid, tryghed og troværdighed

Vi fungerer bedst, når vi har tillid til hinanden og stoler på, at alle udfører deres arbejde korrekt og ordenligt. Det skaber tryghed og gør det muligt for os at fokusere på at udføre vores arbejde bedre og hurtigere. Et vel udført arbejde styrker vores troværdighed. Så ved kollegaer og ledelsen, at de kan stole på os. Det skaber tillid.