TDC Hosting

Det er vigtigt, at vi overholder deadlines i vores projekter. Projektet sammen med alfanova har forbedret både vores IT-systemer og vores arbejdsprocesser. Det betyder færre forsinkelser og at vi bedre kan overholde vores deadlines uden ekstra omkostninger.

TDC Hosting sælger komplicerede tekniske outsourcing og driftløsninger. Det betyder, at vi skal være på forkant hele tiden for at overholde vores deadlines i løbet af et projekt. Hvis én del af projektet forsinkes, skal vi indhente den tabte tid i løbet af projektet.

Forbedre gennemløbstiden

Projektets formål var at forbedre projekternes gennemløbstid. alfanova gennemgik medarbejdernes arbejdsprocesser og fandt de problemstillinger, som havde størst betydning for gennemløbstiden.

Sammen med alfanova kom vi frem til tre løsninger:

  1. samlet prioritering af projekter

  2. forbedret procedure for og interface til bestilling af hardware

  3. en samlet projekt- og medarbejderhåndbog.

Et sølvfad fuld af guldkorn

Medarbejderne beskrev projektet således: “Resultatet af projektet er et sølvfad fuld af guldkorn.”

alfanova styrede hele processen. Løsningerne løste både de aktuelle problemer og gav medarbejderne nye muligheder. Medarbejderne blev inddraget i hele processen. De kom med input løbende og havde en høj grad af ejerskab med den færdige løsning.

Løsningerne giver medarbejderne:

  1. mere information om projekternes status

  2. større overblik over de igangværende projekter

  3. bedre mulighed for at planlægge og udføre deres arbejde

Kim Bahir Andersen
Afdelingschef, Delivery Nordic
TDC Hosting

Olof Palmes Allé 36 • DK-8200 Aarhus N • 70 26 25 27
[email protected] • www.tdchosting.dk